lieân heäÑaët baøn

Đặt bàn tại khu vực: Nhà hàng Lounge

Yêu cầu đặt chỗ của Quý khách đã được gửi thành công!
Chúng tôi sẽ kiểm tra thông tin và gửi xác nhận đặt chỗ qua email sớm nhất có thể trong vòng 48 tiếng.
Trong trường hợp đặt bàn gấp, vui lòng gọi trực tiếp nhà hàng tại +84 8 3824 8468 để được hỗ trợ kịp thời.
Chúng tôi rất mong chờ được phục vụ Quý khách!Vò trí


View Larger Map